Címlap

A Ciszterci Rend Zirci Apátsága a rokonok és rendtársak nevében is, fájó szívvel, de Isten akaratát elfogadva jelenti, hogy


Dr. Köveshegyi András Rajnald

ciszterci rendi áldozópapot,

életének 97., szerzetességének 77., áldozópapságának 71. évében,
a szentségekkel megerősítve 2012. szeptember 24-én
hazahívta a mennyei Atya.

Istenben boldogult testvérünket 2012. október 1-én, hétfőn délután 15 órakor a zirci apátsági templomban az érte bemutatott koncelebrációs szentmise után a zirci temető ciszterci sírkertjében helyezzük örök nyugalomra. 


"Minden szolgálatát tiszta szándék, igaz szeretet, egyszerű őszinteség jellemezte." (Szent Bernát)

 

Tisztelt látogatók!

 

A Szent Bernát Arborétum megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt. A parkba reggel 6 órától 18 óráig lehet belépni.

Kérjük a látogatóktól, hogy a parkban kerüljék a motorozást, kerékpározást, és mellőzzék a dohányzást. Vigyázzunk a parkra!

 

Németh László

a kuratórium elnöke

 

Felavattuk az arborétumot!

Ünnepélyes keretek között felavattuk és megnyitottuk a Szent Bernát Arborétumot 2012. augusztus 3-án.

Németh László az alapítvány elnöke ismertette az avatásra egybegyűltekkel az arborétum eddigi történetét, és beszélt a további tervekről, majd dr. Dorkota Lajos Fejér megyei kormánymegbízott méltatta a Nagyvenyimiek munkáját, az összefogást mellyel ez a parkot létrehozták. Márok Csaba Mezőfalva polgármestere, Mezőföldi HÍD Térségfejlesztő egyesület elnöke szintén a kistérségi összefogásról és a következő pályázatokról, lehetőségekről beszélt. Szabóné Lőrincz Ilona Nagyvenyim polgármestere  egy jelképes ajándékot adott át a nagyvenyimieknek, az arborétumot.

Az arborétum az avatás után már látogatható: 6 órától 18 óráig.

 

Németh László

a kuratórium elnöke

 

A SZENT BERNÁT ARBORÉTUM FELAVATÁSA

Az évekig tartó havi egyszombatos munka és küzdelem végén, az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 2011-ben nyújtott támogatás ill. sok magánszemély és vállalkozó segítségével 2012. nyarára felújításra került a nagyvenyimi templompark és a rendház. A Szent Bernát Arborétum Alapítványa kuratóriuma szeretné, ha a parkot minden nagyvenyimi egy kicsit a sajátjának érezné: óvná és vigyázna rá, büszke lenne, hogy nekik ilyen is van. Az Alapítvány számít rá és vár mindenfajta segítséget, hogy céljait megvalósíthassa, hiszen mindenki segítségére szükség van: civilekre, vállalkozókra, önkormányzatra egyaránt.

Az Alapítvány céljai változatlanok: legfontosabb, hogy a park és az épület a környezetéhez és a múltjához mérten, még sokáig szolgálja Nagyvenyimet, a nagyvenyimieket és az ide látogató vendégeket.

Most még nagyobb szükség van a segítségre mint eddig, hiszen egy majdnem kész parkot kell megóvni és szinten tartani az elkövetkező évekre!

Az eddigi felajánlásokat, a több ezer óra önkéntes munkát szívből köszönjük minden adományozónak, s reméljük, hogy sok embernek fog még örömet okozni a Zrínyi- Bem – és Táncsics utcák által közrefogott, az alapítvány alapítói által SZENT BERNÁT ARBORÉTUM-nak elnevezett park.

 

Szeretettel és tisztelettel meghívok

minden kedves Nagyvenyimit és idelátogatót

2012. augusztus 3-án, pénteken délután 5 órára

a parkavató ünnepségünkre!

 

Helyszín az arborétum közepén a felújított rendház előtti terület. az ünnepség hangulatát a nagyvenyimi női kar emeli az erre az alkalomra készített produkciójával. a parkavatást 6 órakor hálaadó szentmisével zárjuk.

 

Németh László,

a Szent Bernát Arborétum Alapítványa kuratóriumának elnöke

 

Aki részt kíván venni a parkavató előkészületeiben, azt kérem, hogy július 28-án szombaton délelőtt vegyen részt a szokásos parktakarításunkban: fűnyírás, száraz ágak összegyűjtése, kapálás, gereblyézés stb. Saját szerszámokat hozzon magával mindenki. Találkozás reggel 8 órakora a park templom felőli (Táncsics M.u. 8.) bejáratánál. Köszönjük.

 

MEGHÍVÓ

Tisztelt Alapító és Kuratóriumi Tag!

A Szent Bernát Arborétum Alapítványa kuratóriumi elnökeként meghívlak a 2012. április 16-án (hétfőn) 19 órakor tartandó

KURATÓRIUMI ÜLÉSRE

Helye: Nagyvenyim, Bem utca 6/1.

A kuratóriumi ülés napirendje:

  1. Beszámoló a kuratóriumi tagok részéről az előző időszakban történt eseményekről

  2. Új pályázati lehetőségek átbeszélése

  3. Pénzügyi lehetőségeink, elkövetkező feladataink

  4. Egyebek ( ha az űlés résztvevői közül valaki az űlés hatáskörébe tartozó témát vet fel)

Az alapítvány jogszerű működése, valamint a határozatképesség érdekében, részvételedre feltétlenül számítok!

Nagyvenyim, 2012.április 07.

Németh László

elnök s.k.

 

Felhívás!

 

2012. április 7. (szombat):

Tavaszi „nagytakarítás” az arborétumban (templomparkban)


Kérünk mindenkit, aki úgy érzi, hogy húsvét szombat délelőtt - 8-12 óra között - tud segíteni a parktisztító munkákban, jöjjön el!!!

A tél során lehullott ágak, gallyak eltakarítása, száraz levél gereblyézés, kapálgatás, szemétszedés stb.

Találkozás reggel 8 órakor a park Táncsics utcai bejáratánál.

Saját szerszámokat kérünk hozni!

Köszönjük.

Németh László

 

Tisztelt látogató!

Ha úgy gondolja, hogy támogatja céljainkat, akkor az adóbevallása során gondoljon ránk, és segítsen minket azzal is, hogy befizetett adójának 1%-át kedvezményezettként a

Szent Bernát Arborétum Alapítványának juttatja.

Adószám: 18485770-1-07.

Köszönettel, az Alapítvány nevében

Németh László