Címlap Terveink

Terveink

Először idézek az 1996-ban készült Alapító okiratból:

„Az Alapítvány elsődleges feladata a Nagyvenyimi Plébánia parkjának fenntartása, fejlesztése, védelme, kulturcélra való hasznosítása. …

… A park természetvédelmi terület ( Fejér Megyei Tanács V. B. Mezőgazdasági Osztálya200 917/65 sz. ) A barokk kápolnakastélyt az Adonyi Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság a 2672/1960 tk. sz. alatt regisztrálja a kastélyt mint egyedileg védett műemléket.

Ezeken túl célunknak tartjuk az ifjúság nevelésének, képzésének támogatását. Az idősek támogatását, valamint az Egyházközség épületeinek megóvását és a háború alatt félben maradt templomtorony felépítését. ”

Fő célunk, hogy a park olyan állapotba kerüljön, hogy kényelmesen lehessen sétálni a felújított sétányokon, séta közben a sétálók leülhessenek a padokra. A park átlátható legyen. Kis táblákkal látjuk el - elsősorban - a fákat, hogy akit érdekel, megtudja a fa nevét.

Felújítás után az arborétumot a nappali időszakban nyitva fogjuk tartani: a Bem utca és a Táncsics utca felől a látogathatóságot biztosítjuk.

Célunk az is, hogy a falut megmozgató rendezvényeket lehessen itt szervezni, az iskolások biológia órát tarthassanak a parkban, az óvodások ismerkedjenek a különféle falevelekkel, madarakkal és a környezet háttérként szolgáljon akár esküvői fotózáshoz is.

Az arborétum szeretetotthonnal határos kerítése mellett, a régi méhészházból ki fogunk alakítani külön férfi ill. női mosdót és wc-t, amit a rendezvények alatt lehet használni.

A park mindkét kútja fölé a környezetbe illő védművet (kútházat, kerekes kutat stb.) fogunk építeni a biztonság és az esztétika érdekében.

A térköves sétányok mellé világítást szeretnénk kiépíteni.

A park egy központi részén egy nyitott zenepavilont, filagóriát akarunk építeni, ami több rendezvényt is szolgálhatna.

A templomkápolna mögötti részen egy szoborparkot alakítunk ki az ott jelenleg egybe összerakott, de a rendeltetési helyére nem került templomelemekből.

Távlati céljaink között szerepel, hogy a Zrínyi és a Bem utcákkal határos, jelenleg drótkerítést kicseréljük időtálló kerítésre, ill. a Bem utca mentén a meglévő, régi, nem használt járdát felújítsuk.

A kastélyt az állagmegóváson kívül szeretnénk hozzá illő célokkal használni illetve hasznosítani. A pincerészt közösségi helységgé alakítjuk, ahol filmvetítéseket, előadásokat, összejöveteleket lehet majd rendezni, amit esetleg rendezvényteremnek ki is adunk.

A földszinten kisebb múzeumot, kiállítást akarunk létrehozni az étkező és a kápolna mellett, míg a felsőbb szinteken a meglévő szálláslehetőséget akarjuk korszerűsíteni.

A kastély előtti régi, ma még kissé veszélyes épületet első lépésként szeretnénk úgy renoválni, hogy biztonságos tárolóépülete legyen a parknak és a főépületnek. Az építmény első felébe akár a Karitasz is beköltözhet újra.

A kastély főbejárata előtti területet – a Táncsics utca felőli rész – is szeretnénk rendbe hozni: parkosítás, virágoskert, parkolás stb.

A felsorolt célok nagyon sok feladatot jelentenek és sok segítséget és támogatást igényelnek. Az arborétum és környezete rendszeres ápolására ( fűnyírás, fák és bokrok kezelése, gyomlálás, utak rendben tartása, ősszel levél gyűjtés, télen hókotrás stb.) és az épületekben a gondnoki feladatok ellátására szükség lesz egy kertész-gondnok állandó alkalmazására. Önerőből nem sokra jutunk (bevételt a szállásadásból és esetleg a majdani pince-rendezvényterem kiadásából remélünk).

Bízunk elsősorban a helyiek és főleg a felelős személyek anyagi és munkaerős támogatásában.

Kelt. Nagyvenyim, 2011. december 31.

Németh László
a Szent Bernát Arborétum Alapítványa kuratóriumi elnöke